Monday, November 9, 2009

IWAK SETAN, TUK NGEMBAT

njolo iwak dleg / kutuk, njala ikan gabus, mata air ngembat, jambu.
Lokasi tuk ngembat ; ngisor rel sepur brongkol, jambu. Saiki disedot PDAM di ge ngombe karo adus wong semarang. Tuk ngembat angker jarene. Jare ndisik ono sing wis tau mancing entuk iwak dlek, iwake iso kedep kedep, trus tekan omah digoreng, trus sing mancing mau mati. Mulakno koe ojo sok sobo ngembat, nang kono akeh sing kesambet setan. Ngono critane adine mbahku, ning aku ra perduli, penasaran tak parani nggo jolo, iki skitar taun 2003 persis sak durung di bangun PDAM.
Seko kadohan iwak dleg e wis ketok, do ngambang karo dede, nek iwake do obah ketok, wong banyune anteng. Dasare tuk kebak lumut, dadi wernone ijo ning bening, jerone banyu skitar setengah meteran, banyune anyep. Sebelah wetane tuk ono kuburan, jeneng kuburan ngembat, angker jare. Sebelah kulone tampingan duwur terjal, akeh wit witane, peteng, suker.Pancen suasane medeni nek rono dewekan. Ora ono uwong meneh...asem tenan. Ning wis kasep tekan kono, trus nek ndelok iwak dleg sing do dede, roso wediku dadi ilang. Langsung jolone tak tok ke sko karung, jolone tak jembeng karo mlaku alon alon, mrunduk marani dleg sing do dede. Ketok ono sing sak kempol lg mumpet nang lumut ngambang. Langsung tak uncali jolo, krabyuk.... rasane adrenalinku muncrat muncrat.... iwake nabrak-nabrak jolo, ting kroncal. Nek jolone tak tarik, westi iwake dleg ucul, mergo kantongane jolo ora cukup. Nek tak kraup midun, kok aku wedi nek mbel lendute jero. Tak enteni sedelo, karo tak tarik alon alon jolone, ha... ndilalah kok iwak e dlek mencolot munggah nylorot nang pucuk jolo... bejoku, langsung gage tak bekuk, ning ra kuat nek noklek gulune, iwake sak kempol mbul..... Tak bopong wae nang garingan, tak wadahi kresek, ning ora cukup. Tak golek e tali debok gedang, tak sunduk i insange tekan camkem. Gedi tenan iwake, ketok e skitar 4 kilo punjul. Bar kui tak teruske njolo meneh entuk sing sak lengen lengen ono 5.

Ketoke wis entuk akeh, wis lumayan nek di go bali, di jangan iwak loh, wah ngiler dewe aku.
Bali sko ngembat nggowo iwak dlek numpak montor, pas arep tekan omah ono motor nyalip ngebut, ketoe cah mendem omben omben mboh medem opo, mlakune koyo wong ngantuk, montore miring miring...... tenan..... kiro2 100 meteran nang ngarepku wonge tibo dewe, mlebu selokan, dodone ngantem jembatan selokan, motore nlungsep nang kolong jembatan selokan. Wonge mau mati tek sek, jebule wong kampungku.
Tekan ngomah, jebule si Mak yo wis masak mujahir akeh tenan, sak wajan gede kebak....wah njur di kapake iki iwak dleg e....
Lha ndilalah..... ono lik ku, lg dolan nggonku, lik ku iki anake adine simbah kakung. Yo adine mbahku kui (makne lik ku) sing crito nek tuk ngembat ki angker karo ono iwak setane.
Iwak dlek e tak kek ke lik ku, lik ku seneng, iwak e di go bali, trus di goreng jare. Trus adine mbahku mau yo melu mangan, enak jarene. Ora ngerti nek iwak kui sko tuk ngembat hehe...... (doyan iwak setan to koe mbah, batinku ngekek hehe.....)
Bar kui aku dolan nggone adine mbahku, aku ditakoni ling njolo iwak nang ngendi, aku dengan ngampet geli crito....... nek ling njolo iwak dlek mau esuk nang tuk ngembat haha..... "Enak iwak e Mbah?" mbahku ketok jengkil, aku nutupi cangkemku karo menyat lungo hiha......
Bar kui let pirang ndino beredar isu, nek setan ngembat sing menjelma dadi iwak dlek sing tak gowo numpak motor mau, setane nyambet wong sing nyalip aku, trus wonge tibo nang selokan mati tek sek......
aku ra percoyo...hiha.....

Wednesday, November 4, 2009

IWAK BETIK, IWAK DLEG, IWAK SEPAT

iwak betik ki akeh ri ne, akehe nang sawah mbalong, utowo sawah sing ditanduri setaun pisan mergo lendute ngembel lan akeh ganggene, nek ora nang banyu mambeng butek ge adus bebek, nek ra yo nang selokan kampung rowo, nek ra yo nang banyu ora mili ngisore lendut ireng ning banyune bosokan damen akeh plangktone. iwak betik ki nek nenggak cepit, mak cepluk ngono suarane banyune, meh podo sepat nenggak ning nek sepat nenggak mesti ketok bangkekane.

Habitat betik ki biasane campur karo iwak dlek, kutuk, gabus utowo haruan lan iwak sepat loreng lan sepat siem.

Angger pari wis kuning, sawah2 do disat, angger pojok sawah nggon bekas grujugan isih ono banyune, wak kui sip, mesti akeh betik e, sok tak irig i nggo kalo nek ra nggo tutup mejo makan, entuke betik, sepat, kocolan, lintah lan ulo banyu.

ati ati nek nyekel betik, tutupe ingsang landep koyo silet, dadi nek nyekel sko ngarep trus di petes tutup insange trus uncalke galengan opa leboke kepis. Nek sawahe banyune entek, betik ki sok mendem nang lendut karo sepat. gogohono wae mesti kecekel.

Saturday, September 5, 2009

moyek

moyek = iwak rowo pening munggah kali torong, trus mlebu sawah do ngendog.
kali torong = kali antarane mbarowo - mbanyu biru, nek sko mbarowo sak durunge kali galeh.
wektu moyek = biasane tengah november tkan awal desember, wis tau moyek tanggal 15an november, tanggale tak catet.
sing kudu di gateke = Udan deres luwih sko 7 jam, biasane jam 11 awan wis udan tekan sore, leren sedelo pas magrib, trus udan meneh tkan tengah wengi. Lha isuk e mangkato njolo, di tanggung setengah jam entuk sak bagor mes kebak!!!!!!!!!
panggonan njolo= nek ngowo motor, mlebune sko kretek kali galeh, midun terus liwat tanggul arah ngrowo, nek wis ketemu sengon kembar,... delok arah kiwo......biasane wis akeh wong do njolo 150 meteran nang sebelah kiwomu. Montore di parkir pinggir kali galeh, trus nyabrang sawah kiro2 150 meter nang kali torong. nek kali galeh ora ge moyek iwak, sebab banyune lendut kuning lan anyep. nek kali torong banyune bening reged, maksude banyu udan nggowo res-res bosokan damen (tanin) lan akeh plangktone .
iwak sing moyek : paling akeh iwak melem 90%, spat siem 6%, dleg 4%.
catetan: pertenghan november ki moyek pertama, dadi banyu rowo durung ngeleb sawah pinggir dalan gede, njahir lan nila durung moyek. Sing moyek pertama ki melem lan dleg, meleme antarane rong nyari tkan 5 nyari, dleg e antarane sak lengen tkan sak kempol.

Monday, August 31, 2009

gogoh ngirig njolo ndudul nawu motas keduk mancing

gogoh iwak, nawu kali, ngapotas iwak, motas iwak, njolo iwak, ngicir iwak, ndudul welut, ngurek welut, keduk welut. Njambu, Mbarowo. Tonggo-tonggoku ndisik tukang memed iwak, gogoh rong nggolek kocolan lan wader, nek bejo entuk lele, njolo iwak turut mbalong lan larik, nawu larik gede, larik kali galeh, nawu rumpon sawah, nawu swah mbel, ngendrin, motas, ngirig wader, nawu larik ireng, ndudul welut, keduk welut, mbranjang nang setro, mancing larik gede, larik setro, nggadingan nek ra mancing njahir nang rowo nggadingan.

nek senenganku keduk welut, nawu larik ning rekoso ling nambaki, nawu ckedokan sawah, gogoh kotes turut rong larik gede, nganti apal aku nggon nggon ronge.

Pas ngarepe mbah Tamri kae ono 5 rong, aku wis tau kepatil lele nganti adem panas, kono ndisik wadere ukih, tak gogohi wadere ora lungo lungo.

Mburine lik Ramelan larike mbentuk kedung cilik, akeh sangkrahe pring lan patok pring. ronge gede gede lan jero jero, ning iwake yo gede gede. aku angger gogoh nang kono kerep jengkil mergo iwake wis kedemek ning ora kecekel, sebab iwake bablas mlebu ngerong, tanganku ra nyandak, saking jengkele tak lodok nggo sikil, iwake tak bleseke sisan, mbuh njerone rong kongopo aku rapaham. kadang ono rong sing sambung menyambung koyo guwo. kadang ronge ming lurus tur cendak, bekas yuyu. Mburine lik Ramelan pancen nggon iwak sebab sangkrahe ukih pul. Kono kuwi wis tau ditawu karo paino, dodo lan romndoni entuk iwak 3 ember, ono dlek manongane sak pupu sepasang, lele kawak 2 pasang lang kotes wader urang genep 3 ember.

Ngarepe lik Jawami, pas enggok enggokan kono banyune nggerus mlebu ngisor dangkel pring. dangkel pring lumayan gede tur tuo, banyune nggerong mlebu jero, aku ra wani gogoh kono mergo kudu slulup sik lagi iso ngranggeh rong, kuwi we durung mesti iso, mergo banyune banter jaman semono, ora koyo saiki. Kono kuwi isone ditawu, wis tau ditawu kebak wader lan urange, jebule ronge tetep angel dirogoh padahal banyune wis asat. mungkin nang njero kono akeh lelene, angel mbongkar dangkel pring nek arek nggasruk leng e. di tinggal wae nawu ngisore.
Sebelahe mbah Bero, Lha nek kene ki sip nggone. Kene ki nggon gogoh favoritku, yo nang kene iki aku pertama kali ajar gogoh. Nggone bar enggok2 kali ono tampingan duwur, ning roto. Banyune sing pojokan cedak tikungan jerone sak dodo, kono ono bolder dangkel pring loro nang tengah larik. Selebah ngisore soyo cetek sak dengkul. pas tampingane akeh rong jejer jejer. pokoke angger aku gogoh rong nang kono, konco2ku wis do antre nang pinggir karo nggowo plastik krupuk diiseni banyu, rebutan njaluk iwak 'aku gung, aku gung' . Tanganku kiwo tengen gogoh mlebu rong, nggagapi iwak. Kene ki mesti pendak rong ukih iwake, tanganku iso mbedakke rasange ndemek kotes wader opo ulo. Angger wader mesti lansung mendem nang ngisor epek2, langsung nglawan tangan, nek kocolan biasane mojok nang rong ndepis, nek ronge lurus penak, nek ronge munggah nang garingan opo tembus sebelahe susah nyekele, mluncat2 kadang tangan loro gogohe, wah nek kroso kocolan kesenggol tangan, rasanya lunyu dowo, adrenalinku langsung muncrat2 sening banget nek kocolane keremet. Langsung rasane bangga pol, mlaku minggir karo nyekel kocolan, konco2 ngenteni nang pinggir larik selak do pingin nyekel kocolan trus rebutan dilebok plastik' aku, aku, aku, aku' koncoku do rebutan. Pokoke kono kuwi runge ukih lan pendak rong akeh iwake, kono kuwi pancen terkenal susoh kocolan, mungkin akeh ronge, marake kocolan gampang golek pangan, nyegati wader lan urang sing mlebu rong.

Sunday, August 30, 2009

kalibulus akeh iwak e

sindumartani, kalibulus. Ndisik nang jogja gaweanku mancing njolo lan motas turut kali sing tuk e seko merapi. Meh pendak ndino............
kali kali favoritku yoiku kali tambak bayan utowa kali babarsari, kali opak cangkringan nang dusun kalibulus, bendungan jabang bayi prambanan, kali lanud adi sucipto, lan kali cilik cilik sekitar widodomartani, pakem, lan turi. o yo kali mburi UII mbesi yo akeh kotes e, sering tak apotas karo koncoku marijan wong mbatak. nek nang kali bulus aku senenge mancing karo karjo lan renggo. nek bosen macing kadang njolo karo renggo sugambul.

kali bulus ki nek ra salah desone sindumartani, dusune kalibulus, panggon mancinge nang ngisor lan nduwur bendungan. Nang kono ono bendungan 3 nggon, sing paling asik ge mancing yoiku bandungan sing tengah. Bendungane luwih gede, luwih jero lan luwih ombo, sebabe nang kono ge saluran irigasi sing debite mayan gede. ngopo kok kali bulus akeh iwake? sebabbe kiwo tengenne kali nang ndeso sindu martani kuwi akeh blumbang. ono blumbang sing ge nggedeke iwak karo blumbang ge bibit. Nek mongso rendeng akeh blumbang sing mbludak lan iwake do ucul mlebu kali.